Vilken är den bäst tekniken av växelriktare för skuggade fastigheter?

Enligt en rapport som RISE 2019 fått i uppdrag av Energimyndighetens att genomföra för att undersöka ett 40-tal mindre solcellsinstallationer i syfte att beskriva hur den svenska marknaden för i första hand villa anläggningar fungerar.

Finns flera intressanta och ibland uppseendeväckande observationer.

När det kommer till skuggning skrivs bland annat följande,
Ett mindre antal anläggningar, 5 stycken av totalt 41, har haft skuggning i någon större omfattning, uppskattningsvis med cirka 5-10 procent reduktion på årsutbytet, men vid ett par av dem har skuggningen varit avsevärd. Årsutbytet har i dessa reducerats med 27 respektive 36% i förhållande till vad installatörsföretaget uppgett i offerten.

För att själv direkt påverka att skuggade områden drar ner den totala effekten av sin solcellsanläggning kan man som blivande solcellsägare undersöka vilka alternativ som passar bäst om man har en fastighet med mycket skuggade partier.

Att själv inspektera och ta reda på hur solen går över den tilltänkta installationsplatsen och i vissa fall kanske även omvärdera hur, på vilket sätt och vart solcellerna skall monteras och vilken teknik som är bäst att nyttja.
Tekniken som är optimal och minst känslig för skuggade fastigheter är mikroväxelriktaren, i rapporten är det ingen av anläggningarna som använts sig av denna teknik vilket är märkligt.

För att svara på frågan kring den bästa tekniken för skuggade fastigheter,

Plug-i mikroväxelriktaren är inte bara bättre för skuggade partier, den är säkrare att hantera, lättare att bygga ut och installera, enklare att underhålla och reparera, om en solcellspanel eller mikroväxelriktare slås ut påverkar det inte effekten av någon av de andra inkopplade mikroväxelriktarna för att nämna några fördelar.

Ska du köpa nya solcellspaket eller skaffa en solcellsbalkong?

Vi levererar världens första stickproppsanslutna solcellspaket tillverkade av BeON Energy i Portugal och är först i Sverige med solcellsbalkongen. Snabb plug & play installation och går att montera på mark, balkong, fasad eller som en traditionell takinstallation. Läs mer på länkarna nedan och kontakta oss mer än gärna om du vill ha rådgivning. Välkommen till oss på Sun Power Nordic!

Handla Solcellspaket Skaffa Solcellsbalkong

Hela sortimentet

Med våra helt modulära solcellspaket från BeON Energy kan du börja producera din egen el på under 20 minuter och bygga på din solcellsanläggning i den takt du själv vill. Varje solcellspaket på 300W är nämligen en komplett anläggning i sig själv.  

- Sun Power Nordic