Hur fungerar solceller?

Solstrålning eller elektromagnetisk strålning avges av solen. Solteknik fångar upp strålningen och gör den till användbara energi. Kisel används vid tillverkning som halvledare i solpaneler där den vanligaste förekommande typen är mono eller polykristallina solceller för att generera elektricitet från solljus.

En plug-in mikroväxelriktare är en plug-and-play-enhet som används till solceller för att omvandla likström (DC) som genereras av solcellspanelen till växelström (AC). Plug-in mikroväxelriktare är en teknik av växelriktare där en växelriktare är ansluten per solpanel. Elektriciteten som plug-in mikroväxelriktaren genererar är samma elektricitet som du använder i hushållet och kan därför matas direkt till elnätet.

Mängden solljus som träffar jordytan på en och en halv timme är tillräcklig för hela världens energiförbrukning under ett helt år.

Solenergi kan bidra till att sänk kostnader för köpt el, bidra till ett mer stabilt elnät och göra konsumenter mer medveten om sin energiförbrukning. Överskott av solenergi kan generera reservkraft under natten eller vid strömavbrott om den lagras i batterier och fungera effektivt både i mindre och större skala.

Solcellsinstallationer finns numera i alla olika typer av former och storlekar.
Off-Grid-systemen som är fristående system kopplas oftast inte mot det vanliga elnätet. On-Grid-system är ett solcellssystem som kopplas parallellt till det befintliga elnät.

Solcellssystem eller solcellsanläggningar finns nu över hustak, på marken, balkonger, fasader och blir vanligare över hela Sverige både för privat och kommersiellt bruk.
Solcellsteknik genererar idag förnyelsebar energi som många kan dra nytta av, växer från år till år och bidrar stort till att minska vårt beroende från fossil energikällor som kol, olja och gas.

Sammanfattning

För att summera solens strålar en outtömlig källa träffar solcellspanelen, och plug-in mikroväxelriktaren omvandlar sedan likström till växelström så att du kan njuta av ren energi från solen direkt i ditt befintliga elnät, precis så enkelt är det.

Ska du köpa nya solcellspaket eller skaffa en solcellsbalkong?

Vi levererar världens första stickproppsanslutna solcellspaket tillverkade av BeON Energy i Portugal och är först i Sverige med solcellsbalkongen. Snabb plug & play installation och går att montera på mark, balkong, fasad eller som en traditionell takinstallation. Läs mer på länkarna nedan och kontakta oss mer än gärna om du vill ha rådgivning. Välkommen till oss på Sun Power Nordic!

Handla Solcellspaket Skaffa Solcellsbalkong

Hela sortimentet

"Behövde en lösning för att få ner driftskostnader i sommarstugan element står på året runt, allt fungerar bra men appen är på engelska och visar elkostnad i euro."

Solcellspaket 1.5kW

- Anders G