Hur mycket el producerar solceller?

För att få en bild av hur mycket energi en solpanel kan producera titta vilken typ av panelteknik som används. Om du får en offert på ett solcellspaket titta igenom de produkter de erbjuder, här hittar du med största sannolikhet två typer av solpaneler: monokristallina och polykristallina.

Monokristallin

  • Högre effektivitet
  • Dyrare
  • Bättre prestanda vid höga temperaturer och skuggiga förhållanden

Polykristallin

  • Lägre effektivitet
  • Billigare
  • Mindre effektiv vid högre temperaturer

Varje typ av panel har sina fördelar och nackdelar och är en faktor att titta på för att avgöra produktionsförmåga.

Terminologi du kommer att stöta på när du avgör produktionsförmågan: kW, kWh, DC och AC.

För att förstå siffrorna går vi nedan genom vanlig terminologi du kan stöta på,

kW - Kilowatt
Detta är ett mått på effekt, vilket är lika med 1000 watt.

kWh -Kilowattimme
Ett mått på energi som är lika med förbrukningen av 1000 watt under en timme.

DC - Likström
Elektrisk ström som alltid har samma riktning genereras från panelen.

AC - Växelström
Växelström där strömmen byter riktning energi som du använder i hushållet

DC omvandlas till AC för att användas i hushållet. Det görs med plug-in mikroväxelriktaren i våra solcellspaneler.

Hur funkar det i solcellspanelerna?

Solcellsanläggningen mäts i W/kW och en vanlig installation är 5 kW och tar ungefär upp 25-30m2 utrymme. En anläggning av denna storleken kan producera ca 4000-5500 kWh per år. För att sätta det i perspektiv, totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 154 öre/kWh (1,5 kr/kWh) under 2019 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år. (Enligt statistik från Statistiska centralbyrån för 2019).

Vilket betyder att du skulle täcka ungefär 25% av årliga elförbrukning eller ca 7000 SEK per år. Tittar vi på ett solcellspaket ifrån oss på 300 watt med en storlek på 1,6m2, motsvarar det ungefär vad 3 kylskåp fem datorer eller 30 lågenergi lampor förbrukar per dygn. Eller 450 SEK per år baserat på 1,5 kr/kWh för en vanlig villa.

Sammanfattning

För att sammanfatta, en solpanel i sig självt täcker långt ifrån hela ditt hushålls energibehov. Det är därför de flesta solcellsanläggningar innehåller 10-20 paneler eller mer. Vår teknik är modulär så att du kan börja i mindre skala och sedan öka på vilket då medför att de kan täcka de flestas energibehov. Variabler som hur mycket el du använder och hur mycket utrymme du har tillgängligt.

Överväganden av panelteknik, effektivitet, placering, vinkel, klimat kan även vara avgörande faktorer i hur mycket el dina solceller slutligen producerar.

I slutändan är det viktigaste inte bara hur mycket energi du generera, men att du aktivt tagit steget till att välja förnyelsebar energi oavsett den täcker hela eller delar av ditt energibehov.
Det betyder att du minskar ditt beroende från köpt el som kan komma från icke förnybara källor, oftast olja, kol eller gas och det gör en stor skillnad för miljön.

Ska du köpa nya solcellspaket eller skaffa en solcellsbalkong?

Vi levererar världens första stickproppsanslutna solcellspaket tillverkade av BeON Energy i Portugal och är först i Sverige med solcellsbalkongen. Snabb plug & play installation och går att montera på mark, balkong, fasad eller som en traditionell takinstallation. Läs mer på länkarna nedan och kontakta oss mer än gärna om du vill ha rådgivning. Välkommen till oss på Sun Power Nordic!

Handla Solcellspaket Skaffa Solcellsbalkong

Hela sortimentet

"Behövde en lösning för att få ner driftskostnader i sommarstugan element står på året runt, allt fungerar bra men appen är på engelska och visar elkostnad i euro."

Solcellspaket 1.5kW

- Anders G