Är det tillåtet att ansluta solceller med stickpropp i Sverige?

Nej, det är inte tillåtet i dagsläget (2021/02/17). Tillverkaren är övertygad om att Sverige som många andra EU länder kommer att öppna upp för att tillåta fler att bli mikroproducenter när EU’s förordning endast reglerar kraftproduktionmoduler under 110kV eller 0,8kW (800W).

Får man ansluta sin solcellsanläggning i Europa med stickpropp?

Ja i länder som Holland, Frankrike, Tyskland, Portugal är det tillåtet att ansluta sin solcellsanläggning med stickpropp. Här väljer man att tolka förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer på ett annat sätt än i Sverige.

Vad säger elsäkerhetsverket?

Nedan text är från elsäkerhetsverkets hemsida, Tänk på att det inte är tillåtet att via en utgående gruppledning mata in energi i en elanläggning, exempelvis via en stickpropp i ett vägguttag.

I förordning (EU) 2016/631 framgår följande i artikel 5,

Beslut om betydelse

1. Kraftproduktionsmodulerna ska uppfylla kraven på grundval av spänningsnivån i deras anslutningspunkt och deras maximala kontinuerliga effekt enligt de kategorier som anges i punkt 2

2. Kraftproduktionsmoduler inom någon av följande kategorier ska anses som betydande:

a) Anslutningspunkt med lägre spänning än 110 kV och maximal kontinuerlig effekt på 0,8 kW eller mer (typ A).

Det här tolkar tillverkaren BeON Energy, vissa EU länder, och även Schweiz att det öppnar upp för kraftproduktionsmoduler under 110kV eller 0,8kW (800W) att anslutas till och kopplas från energinätet med en vanlig stickpropp.

Plug-in mikroväxelriktaren till våra solcellsanläggningar ligger på 300W och max 50V alltså långt under de gränsvärden som är satt för kraftproduktionsmoduler (typ A).

Får då plug-in mikroväxelriktare säljas i Sverige och övriga Norden?

Ja, produkter som redan är godkända och uppfyller, EU-försäkran ett dokument där tillverkaren av en produkt intygar att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv i vårt fall i Portugal, (produkten säljs även redan i Frankrike, Tyskland och Holland) gör det per definition tillåtet att sälja och köpa i Sverige och övriga EU länder.

Sammanfattning

Det är alltså inte tillåtet att ansluta sin solcellsanläggning med stickpropp i Sverige enligt nuvarande regler. Tillverkaren är övertygad om att Sverige som många andra EU länder kommer att öppna upp för att tillåta fler att bli mikroproducenter när EU’s förordning endast reglerar kraftproduktionmoduler under 110kV eller 0,8kW (800W). Fram tills dess kan man med vår teknik dra nytta av att mer än halvera sina installationskostnader och anlitar sedan en behörig elektriker för slutinstallationen.

Ska du köpa nya solcellspaket eller skaffa en solcellsbalkong?

Vi levererar världens första stickproppsanslutna solcellspaket tillverkade av BeON Energy i Portugal och är först i Sverige med solcellsbalkongen. Snabb plug & play installation och går att montera på mark, balkong, fasad eller som en traditionell takinstallation. Läs mer på länkarna nedan och kontakta oss mer än gärna om du vill ha rådgivning. Välkommen till oss på Sun Power Nordic!

Handla Solcellspaket Skaffa Solcellsbalkong

Hela sortimentet

"Behövde en lösning för att få ner driftskostnader i sommarstugan element står på året runt, allt fungerar bra men appen är på engelska och visar elkostnad i euro."

Solcellspaket 1.5kW

- Anders G