Solceller - Hur många watt?

Hur mycket energi producerar en solpanel egentligen?

Effekt eller hur många watt en solpanel har är en faktor man kan se över när man jämför och ser över sina alternativ för sin solcellsanläggning. Solcellspaneler kommer ofta med en effekt på 250-380W. Det här hänvisar alltså till en solpanels kapacitet och vilken effekt du kan plocka ut från en panel.

Alla våra medföljande premium solcellspaneler levereras med en effekt på 300W.

Hur mycket energi producerar då en solpanel?

Om du exempelvis får 4 timmars direkt solljus på en dag på solpanelen kan du beräkna på följande sätt: 4 timmar x 300 Watt = 1200 Wattimmar eller ungefär 1,2 kilowattimmar (kWh).

Om man sätter det i direkt relation till vad solpanelen då skulle kunna klara av att driva är det

  • Normal bärbar dator på 40W i drift under 30 timmar eller 240 timmar i standbyläge 5W
  • Driva en dammsugare på 1200W i en timme
  • Digital-TV-box 10W i drift under 120 timmar och 300 timmar i standbyläge 4W

Lågenergilampor
7 W (≈ 40 W glödlampa) 171 timmar 
11 W (≈ 60 W glödlampa) 109 timmar
15 W (≈ 75 W glödlampa) 80 timmar

Om vi går tillbaka till solcellspaneler och hur många watt de egentligen kan leverera så är det viktigt att se efter vilka förhållande som de har testats under. Oftast kallat Standard Test Conditions (STC) alltså ett ganska vida använt standardiserat test som visar på under vilka givna förhållanden solcellspanelen har blivit testad. Nedan ser ni hur det ser ut för alla våra solcellspaneler på 300W som levereras till alla våra färdiga solcellspaket från 300W.

Alla solpaneler klassas av mängden DC (likström) de producerar under standard testförhållanden (STC). Specifikationer och data som beskrivs i våra solpanelers datablad testas under standardiserade testförhållanden (STC - Bestrålning: 1000W / m2, temperatur: 25C, luftmassa: 1,5) och kan avvika marginellt från faktiska värden.

Vad spelar solpanelens effekt för roll i din blivande solcellsanläggning?

Effekten är ett viktigt mått för vad du faktiskt kommer att få ut av din solcellsanläggning. När du köper eller installerar ett solcellssystem är priset du betalar vanligtvis baserat på den totala effekten av solpanelerna i systemet uttryckt i watt eller kilowatt. Här är det naturligtvis viktig att tänka på vad som är viktigt angående förhållandet produktion och konsumtion, installeras ett system med en strängväxelriktare innebär att ett byte av växelriktare ska till om man i ett senare skede vill öka på sin effekt. Väljer man en teknik med plug-in mikroväxelriktare finns möjlighet att bygga på befintliga installation när man vill med ett solcellspaket på 300W i taget då varje solpanel är utrustad med en mikroväxelriktare.

Solpanelens storlek kontra kvantitet?

Effekt på egen hand är inte en fullständig indikator på solpanelens kvalitet och prestanda. För vissa paneler beror deras höga uteffekt på deras större fysiska storlek snarare än på högre effektivitet eller teknisk överlägsenhet.

Till exempel, om två solpaneler båda har 15 procents effektivitetsgrad, men den ena har en effekt på 250 watt och den andra är 300 watt, betyder det att panelen på 300 watt är cirka 20 procent fysiskt större än 250 watt panel. Därför ser branschexperter mer på panelens effektivitetsgrad för en indikation för solpanelens verkliga prestanda en endast kapaciteten i Watt.

I praktiken kan en solcellsanläggning med en total kapacitet på 5 kW (kilowatt) bestå av antingen 20x 250 Watt-paneler eller 16x 300 Watt-paneler.
Båda systemen kommer att generera samma mängd energi på samma geografiska plats.

Även om ett 5kW-system kan producera upp till 6000 kilowattimmar (kWh), på en geografisk plats kan samma solcellssystem att producera 8000 kWh på en annan geografisk plats baserat på mängden sol varje geografisk plats får varje år.

I Sverige är det här mindre troligt då vi historiskt sett mellan 1961-1990 fick i genomsnitt 1900 timmar solsken på östkusten vilket skulle resultera i ca 4,6 timmar direkt solljus.
Det exemplet vi har använt oss av när vi beräknat effekten av vår premium solcellspanel under en faktisk dag stämmer här teoretiskt bättre in på verkliga förhållanden.

Sammanfattning

Energin som kan genereras av en solcellspanel eller en solcellsanläggning styrs av dess nominella effekt, solpanelens effektivitet och dess temperaturkänslighet.
Till det tillkommer även graden av skuggning, lutningsvinkeln och azimut (orientering) där den är installerad. Med andra ord är det ekonomiskt förnuftigt att installera ett solsystem med en kapacitet som du är nöjd med i förhållande till energikonsumtion och produktion och vad plånboken tillåter. En solcellsanläggning som är påbyggnadsbar om kapaciteten behöver utökas i framtiden och att den ska kunna placeras där ovan nämnda förhållanden är optimala oavsett det är på taket, marken på fasaden eller din altan eller balkong.

(Källa solskenstid under ett år för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990.)

Ska du köpa nya solcellspaket eller skaffa en solcellsbalkong?

Vi levererar världens första stickproppsanslutna solcellspaket tillverkade av BeON Energy i Portugal och är först i Sverige med solcellsbalkongen. Snabb plug & play installation och går att montera på mark, balkong, fasad eller som en traditionell takinstallation. Läs mer på länkarna nedan och kontakta oss mer än gärna om du vill ha rådgivning. Välkommen till oss på Sun Power Nordic!

Handla Solcellspaket Skaffa Solcellsbalkong

Hela sortimentet

"Behövde en lösning för att få ner driftskostnader i sommarstugan element står på året runt, allt fungerar bra men appen är på engelska och visar elkostnad i euro."

Solcellspaket 1.5kW

- Anders G