Solceller och IoT för byggindustrin

I en rapport utgiven i mars 2018 av Sustainable Innovation i Sverige AB kan man läsa om de utmaningar byggindustrin står inför när det kommer till att ta till sig tekniska hjälpmedel för att bli mer energi och resurseffektiva. 

Rapporten går bland annat genom de ser stora utmaningarna i effektivisering av energi, där byggbodar, belysning samt uttorkning av betong är väldigt energikrävande. Vidare nämns att platschefer ofta efterfrågar energisnåla lösningar i egen regi men att byggbolagen går mer och mer mot att hyra in lösningar från maskinuthyrare eftersom de annars har svårt att få ihop investeringskalkylen på energisnåla bodar. Det är tydligt att för att kunna göra en så bra bedömning som möjligt behövs en bättre överblick och förståelse för hur energi-och resurseffektivisering inom byggarbetsplatsen ska gå till.

Vi ser en stor potential för sollcellslösningar och IoT som en service.
Att ha möjlighet att nyttja solceller och IoT under ett byggprojekt kan påverka byggbranschen att bli mer energieffektiv och sänka kostnaderna för byggbodar och kontorsmoduler. Det här kan idag göras oavsett man vill hyra tjänsten eller själva investera i tekniken, det bidrar till minskat behov av elektricitet från elbolagen och ökar samtidigt användning av förnyelsebar energi.

Nedan följer några exempel, vi har räknat på att byggboden och kontorsmodulen befinner sig i Stockholmsregionen, med 30° lutning på aluminiumramen som levereras med alla solcellspaket.

Byggbodar och Kontorsmodul

En kontorsmodul på 24 kvm med ett takmått på 2,9 x 8,4 m, kan utrustas med up till 10x300w (3kW) på taket. Det skulle klara att täcka uppvärmning för elvärmare och övrig elförbrukning kopplad till kontorsmodulen på ca 2800kWh per år eller i snitt per dag ca 230kWh. 

En byggcontainer standard 20 fot container med ett takmått 6×2,5m 15kvm kan utrustas med upp till 8x300W (2,4kW) på taket och täcka behovet för värme, belysning, vertyg och övrig utrustning som kopplas till elcentralen med ca 2200kWh per år eller i snitt per dag ca 180kWh. 

Den mest optimala energin och nyttjande av solcellspaketen skulle vara mellan mars och oktober med sommarmånaderna som de som producerar mest kWh, med upp till 410kWh (3kW) respektive 330kWh (2,4kW) i maj, juni och juli.

Exempel på maskiner och dess förbrukning under en kilowatt timme

 • Väggelement 1000W - 1 timme 
 • Mikrovågsugn 1200W - 50 minuter
 • Byggfläkt 2000W - 30 minuter

Med IoT och smarta uttag för både inomhus och utomhusbruk kontrolleras sedan elförbrukning i realtid och standbyel stängs av på distans.

Besparingskalkyl exempel

Fem vanliga 230V byggfläktar med en effekt på 2kW står på i onödan i 90 dagar under ett år på byggarbetsplatsen

5 x 2kW x 24 timmar x 90 dagar = 21600kWh

Grovt kan man räkna ca 1,5 SEK per kWh

Total energibesparing vid avstängning med våra smarta uttag 32400 SEK.

Med våra helt modulära och parallellkopplingsbara solcellspaket från BeON kan du börja producera din egen el på under 20 minuter och bygga på din solcellsanläggning i den takt du själv vill. Välj enkelt själv hur och vart din solcellsanläggning ska placeras, varje solcellspaket på 300W är en komplett anläggning i sig själv. Inkoppling sker med Schuko stickpropp, Wieland anslutning eller via 1-fas.  

Varför BEMS (BeON Energy Monitoring System)?

 • Enkel installation
 • IoT och smarta uttag är sann plug and play och kräver Inga tekniska förkunskaper
 • Energiförbrukning alltid tillgänglig via smartphone appen eller dator
 • Ta kontroll över strömtjuvar slå av smart uttag på distans
 • Ger bättre kontroll över energiförbrukningen
 • Insikt sparar pengar genom att ändra sin energikonsumtion
 • Se över belastning fördelad mellan olika faserna 1 eller 3 fas

Det finns ingen begränsning för hur många elmätare, eller smarta uttag som kopplas in, räckvidden på ihopkopplad IoT är 50 meter genom murbruk och 600 meter vid fri sikt. IoT enheterna behöver ha en trådlös eller trådbunden router eller switch för att kommunicera med molnet och appen.

Smartphone app kan presenterar följande data:

 • Överskådliga värden i realtid Watt/kW, kWh och kostnad
 • Förbrukning och produktion uppdelat på 1-fas/3-fas
 • Analys av energikostnad och dygnskurvor
 • Utvärdering i realtid, per timme, dag, vecka, månad eller år
 • Medger åtkomst till historiska energiförbrukning
 • Kontrollera smart(a) uttag

För att summera

Nya innovativa och kostnadseffektiva sätt behövs för att öka kunskapen kring energianvändning på dagens byggarbetsplatser. Vår lösning kräver minimal konfiguration är användarvänlig och har stor skalbarhet. Tillsammans med solceller ger det möjligheten att producera en del av den el man förbrukar.
Nu kan byggbolag på ett okomplicerat sätt få kontroll över sin energiförbrukning i realtid och genom appen slå av standby el på distans. Oavsett man väljer detta som en tjänst eller inte i framtiden är det här en teknik som kan betala tillbaka sig relativt snabbt i en väldigt energikrävande bransch.

Ska du köpa nya solcellspaket eller skaffa en solcellsbalkong?

Vi levererar världens första stickproppsanslutna solcellspaket tillverkade av BeON Energy i Portugal och är först i Sverige med solcellsbalkongen. Snabb plug & play installation och går att montera på mark, balkong, fasad eller som en traditionell takinstallation. Läs mer på länkarna nedan och kontakta oss mer än gärna om du vill ha rådgivning. Välkommen till oss på Sun Power Nordic!

Handla Solcellspaket Skaffa Solcellsbalkong

Hela sortimentet

"Behövde en lösning för att få ner driftskostnader i sommarstugan element står på året runt, allt fungerar bra men appen är på engelska och visar elkostnad i euro."

Solcellspaket 1.5kW

- Anders G