Vad får jag göra själv med el?

På Elsäkerhetsverkets hemsida finns en lista vad som är tillåtet att göra själv som konsument i sitt eget hem.

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas. Vid förändringar i den fasta elinstallationen, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggar, ska ett registrerat elinstallationsföretag alltid anlitas.

Detta får du göra själv

  • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
  • Byta glödlampor
  • Byta lamphållare
  • Montera skarvsladdar
  • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
  • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag.

Sammanfattning

Personligen tycker jag att en del av ovannämnda elarbeten kräver ett ganska stort kunnande av oss som konsument. Samtidigt tycker jag att Elsäkerhetsverket har stort förtroende för att vår kunskapsnivå som konsumenter är relativt hög om hur saker och ting fungerar.

I dag låter vi medborgare handskas med att byta strömbrytare eller vägguttag men inte att ansluta en solcellsanläggning på 300W som är godkända för anslutning med stickkontakt i andra EU länder?

Solcellspaket som är utvecklade och tillverkade inom EU och följer Fodringar för anslutning av smågeneratorer i parallelldrift med det allmänna elnätet (SS-EN 50438, utg 2:2014) som listas på Elsäkerhetsverkets hemsida och som dessutom är certifierad och validerad av EUROFIN.

Vi levererar en säker och beprövad konsument produkt som är långt mycket tryggare att handskas med än att byta ett vägguttag eller strömbrytare, det enda du som konsument behöver kunna ha är kunskap att handskas med en helt vanlig stickpropp. Ganska okomplicerat i vår mening.

Ska du köpa nya solcellspaket eller skaffa en solcellsbalkong?

Vi levererar världens första stickproppsanslutna solcellspaket tillverkade av BeON Energy i Portugal och är först i Sverige med solcellsbalkongen. Snabb plug & play installation och går att montera på mark, balkong, fasad eller som en traditionell takinstallation. Läs mer på länkarna nedan och kontakta oss mer än gärna om du vill ha rådgivning. Välkommen till oss på Sun Power Nordic!

Handla Solcellspaket Skaffa Solcellsbalkong

Hela sortimentet

"Behövde en lösning för att få ner driftskostnader i sommarstugan element står på året runt, allt fungerar bra men appen är på engelska och visar elkostnad i euro."

Solcellspaket 1.5kW

- Anders G