Få ner fastighetens elkostnader med IoT teknik, smarta elmätare och producera el med våra solceller. Få bättre koll på fastighetens energikonsumtion och produktion med ett ekosystem av smarta tillbehör utvecklade och tillverkade av BeON Energy från Portugal.

En fastighet med 10 lägenheter som vill täcka 30-40% av hushållens elförbrukning med förnybar energi innebär 47 stycken solpaneler och en besparing på 31 205 SEK/år. Givet förutsättningarna i vårt exempel.

Till räkneexemplet

Ta kontroll över fastighetens elförbrukning

Med våra elmätare även kallad smart meter finns möjlighet att mäta 3-fas eller 1-fas kretsar i normcentralen. Med hög precision särskiljs strömmens olika riktningar vare sig man tillför eller konsumerar från elnätet det hjälper till att analysera energiförbrukningen i realtid.

Analysen kan sedan ligga till grund för i vilken utsträckning fastigheten behöver kompletteras med solceller eller hur man på andra sätt kan spara pengar genom att ändra på energikonsumtionen i sin fastighet.

Det finns ingen begränsning hur många elmätare och smarta uttag som kan användas, räckvidden på IoT enheterna är 50 meter genom murbruk och 600 meter vid fri sikt och all samlad data presenteras sedan i en app.

Det här möjliggör individuell mätning för enskilda objekt eller en samlad överblick av alla installerade elmätare och smarta uttag. Smarta uttag låter användaren slå av standby el på distans vilket kan spara upp till 500 kWh/år för ett normalhushåll och ökar medvetenheten om sin elförbrukning.

Installation av solceller

Välj förnybar energi med våra solceller som kan spridas ut på fastighetens tak, mark, balkong eller fasad oberoende av varandra som helt fristående installationer från 300W eller som en traditionell seriekopplad anläggning efter eget behov. Implementera projektet med solceller som komplement till elövervakningssystem.

Du får möjlighet att låta enskilda hyrestagare som vill sänka energiförbrukningen och ta del av förnyelsebar energi göra det.

API för elövervakningssystem möjliggör integrering av andra applikationer tillsammans med någon av våra partners.

Se till att optimera fastighetens energianvändning och få ner kostnader i det långsiktiga ägandet, samtidigt som du ökar fastighetsvärdet. Med solceller minskar du ytterligare beroende från icke förnybara energikällor som kol, olja eller gas och stärker er miljöprofil.

Prisvinnande Solcellsteknik

Ta del av den senaste tekniken från BeON Energy som vunnit bland annat, Free Electron 2017, Schneider Electric 2018 Best Power Start-up, EDF Pulse start-up Awards 2019 och är listad hos (EIT) The European Institute of Innovation & Technology ett oberoende organ inom Europeiska unionen som inrättades 2008 för att leverera innovation över hela Europa.

Boka en fri demo

Räkneexempel solceller för fastigheter

Här går vi igenom hur en mindre fastighet med 10 lägenheter kan räkna på sin investering.
Källa för uträkning är från Statistiska centralbyrån år 2019 och inkluderar alla kostnader och är ett medelvärde av elnätsavgifter, energiskatter, medelvärde på elpris och moms 

En fastighet med 10 lägenheter som vill täcka 30-40% av hushållens elförbrukning med förnybar energi innebär 47 stycken solpaneler och en besparing på 31 205 SEK/år givet nedan förutsättningar Det betyder att installation betalar av sig själv på ungefär 10-12 år.

Komplettera med vår IoT teknik och systemet BEMS, för att öka medvetenheten från enskilda hyresgäster genom att individuellt mäta och debitera för el och låta användaren själv stänga av standby el i hushållet via den medföljande appen.

Fastigheten vi använder oss av
  • 5 lägenheter med 1-2 rok
  • 3 lägenheter med 3 rok
  • 2 lägenheter med 4 rok
Fördelning av solcellspaneler
  • 1-2 rok / 2,5 * 1000W * 5 = 12 500 SEK/år (15 st fristående solcellspaneler)
  • 3 rok / 2,15 * 1500W * 3 = 9 675 SEK/år (15 st fristående solcellspaneler)
  • 4 rok / 2,15 * 2100W * 2 = 9 030 SEK/år (17 stycken fristående solcellspaneler)

Total besparing: 31 205 SEK/år

Efter återbetalningstiden är den el som produceras en helt förnybar, outtömlig och kostnadsbesparande energikälla. Den minskar väsentligt beroendet av att elektricitet köps in från elbolagen under 20-30 år framåt i tiden. Samtidigt minskar ni beroende från fossila energikällor som idag står för 80% av jordens totala energianvändning. Det är en klimatsmart investering för framtiden.

Nästa steg

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening? Kontakta Daniel Bruno som är teknisk rådgivare och ansvarig för kundnöjdheten i Norden.

Välkommen till ett starkt partnerskap med oss på Sun Power Nordic!

- Daniel Bruno, VD

Ring 08-559 26 959