Solcellsbalkongen

Referens Badenova Tyskland

Referensprojektet var till för att demonstrera de tekniska möjligheter som konsumenter kan dra nytta av i regionen där fokuset låg på hanteringen, de möjliga tillämpningarna och den ekonomiska fördel användningen av en mikroproduktionsanläggning medför.

Sun Power Nordic

Vill du diskutera dina förutsättningar eller ha mer information om vår solcellsbalkong?